Zee-egels

Zee-egels zijn meestal min of meer bolvormig, hartvormig of schijfvormig en hebben onder hun mond. Ze hebben een hard pantser dat meestal bedekt is met stekels. Het pantser bestaat uit kleine plaatjes waarop zich knobbels bevinden waarop de stekels beweegbaar zijn vastgehecht door middel van een kogelgewricht. De stekels dienen bij vele soorten voor de voortbeweging. Sommige soorten graven zich in met behulp van de stekels. De stekels hebben ook een beschermende functie. Enkele soorten kunnen zelfs gif uitstoten. Tussen de stekels bevinden zich korte stekels. Deze dienen ook voor de verdediging en voor het schoonhouden van de huid. De zee-egels leven meestal van plantaardig voeding. Sommige soorten nemen ook wel dierlijk voedsel. Ze brengen hun voedsel meestal met buisvoetjes en stekels naar de mond. Ze komen in alle zeeën wel voor. In het aquarium zijn ze vooral nuttig voor algen. Bij te weinig algen in het aquarium wordt dan wel aangeraden om bij te voeren. Met hun stekels kunnen ze wel koraaltjes meenemen.