Keizers

Kiezersvissen komen alleen voor in de tropische wateren. Zoals bij de meeste tropische vissen komen de meeste van de ongeveer 70 soorten voor in de Indische Oceaan. Een kleiner aantal soorten bewoont het Caribische gebied. Keizersvissen hebben een scherpe stekel aan de onderzijde van zijn kieuwdeksel. Sommige kunnen tot 40 cm groeien. Jonge dieren beschikken over een prachtige kleurpatroon, maar dit lijkt op geen enkele manier op de kleurtekening van volwassen exemplaren. Dit maakt het erg moeilijk om jonge dieren te determineren. Voor de jonge keizersvis heeft dit afwijkend voorkomen het voordeel dat zij door oudere vissen worden geduld binnen het voedselgebied van hun eigen soort. Als zij ongeveer 10 cm. groot worden, veranderen zij, en krijgen de kleuren van de volwassen exemplaren. Vanaf die tijd zullen ze door soortgenoten met grote agressiviteit worden bejegend, zodat ze op zoek zullen moeten gaan naar een eigen territorium. Keizersvissen voeden zich hoofdzakelijk met mosdiertjes, algen en verschillende soorten plantaardige bodembegroeiing. De, in het Caribisch gebied voorkomende, Franse keizersvis heeft zich als een van de weinige vissen toegelegd op het eten van sponzen.