Baarzen

Tegenwoordig wordt de categorie Baarzen goed vertegenwoordig in de nakweek sector en zijn nakweek exemplaren goed te verkrijgen. Nakweek van zeevissen wordt wereldwijd steeds vaker gepromoot om zo de natuurlijke populatie te ontzien. Mede hierdoor is het mogelijk dat er nieuwe soorten ontstaan door selectief kweken en kruisingen van soorten. Ze komen in alle wateren voor in verschillende soorten en maten.